GDPR

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protectia datelor cu caracter personal este reglementata in Romania de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului 2016/679/UE  pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC TRUEGSM SUD SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care sunt furnizate.

Temeiurile si scopurile prelucrarii de date personale:

SC TRUEGSM SUD SRL va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (daca exista acordul Clientului, daca este necesar pentru executarea Contractului, daca exista o obligatie legala)

SC TRUEGSM SUD SRL prelucreaza datele personale ale Clientului:

-in calitate de vizitator pe website-ul TRUEGSM.RO

-in calitate de client al produselor si serviciilor Truegsm

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucram

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când comandati produse de la  SC TRUEGSM SUD SRL , ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor cu varsta de pana in 16 ani.

Scopul colectarii datelor este:

-informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si sau serviciile achizitionate

– efectua orice alte operatiuni necesare pentru furnizarea serviciilor si produselor truegsm.ro  în relatie cu Clientul.

-solicitarea unui feedback din partea clientului pentru a evalua eficienta comunicarii cu acesta

-pentru  asigura protectia necesara, identificarea si prevenirea fraudelor si altor tipuri de infractiuni, reclamatiilor si altor obligatii si pentru a respecta legislatia aplicabila,

-pentru a inregistra convorbirile telefonice cu reprezentantii SC TRUEGSM SUD SRL in scopul identificarii nevoilor clientilor si imbunatatirii serviciilor oferite de truegsm.ro  Clientul este informat în acest sens la momentul solicitarii unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienti SC TRUEGSM SUD SRL si are posibilitatea de a refuza continuarea convorbirii.

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege:

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea SC TRUEGSM SUD SRL ca prelucram  sau nu datele  iar daca da, sa  oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat inseamnă ca exista dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati  retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societatii informationale

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care SC TRUEGSM SUD SRL nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa sunt solicitate pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

SC TRUEGSM SUD SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic, insa nu raspunde pentru defectiunile care pericliteaza securitatea serverului pe care este  gazduit site-ul Truegsm.ro

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp plasati o comanda în platforma truegsm.ro . Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații ,în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferămdatele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin introducerea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi X. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atentionam că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate si de catre alte parti neautorizate. Nu ne putem face responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;- v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);- dați curs unui drept legal de a vă opune;- acestea au fost prelucrate ilegal;- ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:- pentru respectarea unei obligații legale;- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Trebuie sa tineti cont ca, inaintea exercitarii acestui drept, documentele aferente comenzilor efectuate de la , indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere,veti pierde toate aceste documente iar SC TRUEGSM SUD SRL   va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor si a documentelor aferente acestuia, nu este un proces la care se poate reveni.

Restricționarea prelucrării datelor

Putem restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal la solicitarea dumneavoastra, numai în cazul în care:

– acuratețea lor este contestată – pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;- prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;

– nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea ,dacă drepturile noastre prevalează, este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:- avem consimțământul dvs.;- pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile SC TRUEGSM SUD SRL

Portabilitatea datelor

Va putem furniza datele cu caracter personal la solicitarea dumneavoastra într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:- prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs.- pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;- prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectiva produce efecte juridice cu privire la dvs. Sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs. este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs. sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice momentResponsabilul SC TRUEGSM SUD SRL. cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: office@truegsm.ro